SVERIGES ÖLBURKSSAMLARES FÖRENING

Hem

Om Föreningen

Ölburkshistoria

Att samla ölburkar

Bytesmöte

Övrigt

Ölburkens historia

Konsten att konservera är gammal, redan under Napoleontiden kunde man konservera mat i burkar. I början av 1900-talet experimenterade the American Can Company (CanCo) med att tappa öl på burk men redan på experimentstadiet avbröts försöken. 1929 experimenterade de stora bryggerierna Anheuser-Busch och Pabst med burkar men inte heller det blev till något publikt försök eller introduktion av öl på burk. Det var inte förrän på hösten 1933 man lyckades ta fram en burk som både höll tätt och kunde behålla smaken på ölet. De som stod för det genombrottet var American Can Company (CanCo) och i samarbete med Gottfried Krueger Brewing Company i Newark gjordes en testbatch med 2000 burkar av sorten Krueger´s Special Beer. En bild på två sådana burkar finns tidningen Brewer's News den 28 december 1933. Ett känt  exemplar av burken finns kvar.

 

Testet föll väl ut och man beslöt att starta produktion i full skala, så den 24 januari 1935 introducerades de två första officiellt sålda ölburkarna Krueger´s Cream Ale och "Krueger´s Finest Beer. Ölburken blev genast en jättesuccé och ett halvår senare hade massor av bryggerier ölburkar i sitt sortiment. Denna första burk var av s.k flat top typ där man behövde en speciel sorts öppnare för att öppna burken, men bara några månader senare såg en annan typ av burk dagens ljus, den s.k cone top burken. Denna burk hade en liten hals och förslöts med en kronkorkskapsyl. Fördelen med denna var att det istället för att investera i en helt ny burktappningsmaskin så behövdes bara smärre modifikationer göras på de vanliga flasktappningmaskinerna och  dessutom gick burken att öppna med en vanlig kapsylöppnare.

 

Lite drygt ett år senare i december 1936 började man med ölburkar i Europa. The Felinfoel Brewery i Llanelly Wales var först med sin Pale Ale. Att ölburken blev en succé kan man förstå när man vet att det var 23 engelska bryggerier som tappade öl på burk i oktober 1937. Alla dessa var av conetop typ.

 

 

I Sverige börjar PLM (Plåtmanufaktur Malmö) tillverka ölburkar 1954. Tuborg, Carlsberg och Stockholms Bryggerier fyllde öl på burk. Det svenska märket var "Three Towns Beer" och dessa såldes på export till USA, ombord på SAS flygningar samt på Svenska Amerika Linjens båtar. Den första oktober 1955 introducerades så ölburken i Sverige i samband med att motboken slopades och starköl tilläts att säljas på systembolaget. Den första svenska starkölsburken var S.t Eriks Three Towns Exportöl från Stockholms Bryggerier.

 

 

Nästa större ölnyhet i Sverige var införandet av mellanölet. Det skedde den första oktober 1965 och vid den tiden använde fem svenska bryggerier ölburkar - dessa var Tingsryds, Östersunds, Prippbryggerierna, Falkens och Bockens.

 

 

Alla svenska burkar från 1955 fram till 1964 var av flat top typ. Ofta var det olika tryck på locken, antingen instruktioner om hur burken öppnas eller ölmärkets namn. Locket var avsett att öppnas med en speciell öppnare men ofta användes konservburksöppnare, kniv, mejsel eller vad som fanns till hands. Detta var förstås inte så praktiskt som man skulle kunna önska och kan vara en anledning till att det dröjde för ölburken att bli populär.

 

1964 börjar man experimentera med ett lättöppningslock, den så kallade tab topen. Det kommer ut en del burkar med detta tab top lock men locket hade många brister och bara drygt ett år senare går man tillbaka till flat topen.

1967 så ersätts flat top locket för gott med det så kallade rivtoppslocket (Ring Pull End ) som i princip var en förbättrad version av tab topen. Vid denna tidpunkt börjar burkförsäljningen ta riktigt fart och förmodligen var det rivtoppen tillsammans med mellanölets popularitet som var orsaken till detta. Rivtoppen användes fram till 1990 då det ersattes av det lock vi har idag, nämligen SOT (Stay On Tab ) locket där fliken man öppnar med sitter kvar på locket efter burken öppnats. På så vis kan hela burken återvinnas enklare.

 

 

1978 gjordes en liten men ändock betydande ändring av burken. Man minskade lock- och bottendiametern. Resultatet blev mindre materialåtgång samt att burken tog mindre plats, denna typ av burkar kallas crimped. I utlandet hade man dock redan gått över till heldragna aluminiumburkar och 1979 beslutar PLM att också gå över

till denna teknik och tar beslut om att en ny fabrik skall byggas där dessa skall tillverkas. Tester med heldragna aluminumburkar hade gjorts i början av 70-talet av Wårby och Gränges bryggerier men då med burkar från tyska firman Kaiser Aluminium. 1981 invigs PLM.s nya fabrik för aluminiumburkar i Fosie och sedan dess är med några få undantag alla ölburkar i Sverige heldragna aluminiumburk.

 

 

Sedan SOT locket kom 1990 har inga större ändringar gjorts på själva burken. Formen har ändrats en smula men den största skillnaden ligger kanske nog i tryckprocessen och det går i princip att få fram lika fint tryck idag som på de gamla stålburkarna. Även serier kan numera produceras, men tyvärr har inga sådana släppts i Sverige ännu, utan vi får hålla till godo med de fina serier som producerades i Sverige på 70-talet.

 

 

 

SÖF - Sveriges Ölburkssamlares Förening

E-post: info@sverigesolburksamlare.se

Facebook: sverigesolburksamlare

VÅRA SPONSORER

<